skip to Main Content

Geboorteaangifte

Wanneer moet u geboorteaangifte doen?

De geboorte van een kind dient binnen drie dagen na de geboorte te worden aangegeven bij de gemeente waar het kind is geboren. Om lange wachttijden te voorkomen, maak eerst een afspraak. In Vianen is het mogelijk om de aangifte thuis te doen. Zie voor meer informatie: www.vianen.nl

Wie mag/moet aangifte van geboorte doen?

De vader is verplicht tot het doen van de geboorteaangifte. De moeder is bevoegd tot aangifte. Als er geen vader is of hij kan geen aangifte doen, dan ligt de plicht tot aangifte van de geboorte bij degene die bij de geboorte aanwezig is geweest. Als dit niet kan, gaat de verplichting over op de bewoner van het huis of het hoofd van een ziekenhuis waar het kind geboren is. Bij het ontbreken van de bevoegde of verplichte personen of wanneer er helemaal geen aangifte wordt gedaan, wordt door of namens de burgemeester van de plaats waar de baby is geboren, aangifte gedaan.

Geboorteakte

Van de geboorte wordt een akte opgemaakt die wordt opgenomen in de registers van de burgerlijke stand. De geboorteakte is een authentieke akte die wordt opgemaakt door een ambtenaar van de burgerlijke stand. Deze akte is het bewijs dat een persoon geboren is.

De keuze van de achternaam

Tegenwoordig mogen ouders zelf bepalen welke achternaam de kinderen krijgen.

Niet getrouwd of geregistreerd partner?

Als de moeder niet getrouwd is of geen partnerschap heeft laten registreren, lees dan ook de informatie over erkenning van het geboren kind en de naamskeuze.

Meenemen

  • Een geldig Nederlands paspoort of een geldige Nederlandse identiteitskaart.
  • Als u geen Nederlander bent: documenten waarover u ingevolge de Vreemdelingenwet moet beschikken ter vaststelling van uw identiteit, nationaliteit en verblijfsrechtelijke positie.
  • Eventueel een erkenningsakte ongeboren vrucht of een trouwboekje.
  • Eventueel een akte van naamskeuze.

Als de ambtenaar van de burgerlijke stand twijfelt aan de juistheid van de aangifte kan hij vragen om een verklaring van de arts of verloskundige die de bevalling heeft begeleid.