skip to Main Content

Erkenning

Een partner die niet getrouwd is met de moeder van een kind kan toch officieel het ouderschap van het kind op zich nemen. Dit wordt het erkennen van een kind genoemd.

Het kind kan ook al erkend worden voordat het geboren is. Dit wordt het erkennen van de ongeboren vrucht genoemd. Bij de erkenning kan naam keuze voor het kind worden gedaan. Indien geen naam keuze wordt gedaan, krijgt het kind de achternaam van de echtgeno(o)t(e) of de naam van de moeder indien het kind geen juridische vader/moeder heeft.

Door erkenning van het kind of erkenning van de ongeboren vrucht ontstaat voor de ongehuwde partner niet van rechtswege ouderlijk gezag over het kind. Daarvoor kun je bij de rechtbank een verzoekschrift indienen. Hiervoor is bij de griffie het formulier ‘Verzoek tot het gezamenlijk uitoefenen van het gezag over een minderjarige’ verkrijgbaar. Het verzoek om belast te worden met het gezamenlijke gezag moet door beide ouders ondertekend worden. Bovendien moeten in het verzoek namen en adres(sen) opgenomen worden.

Waarom de Lekbrug?

Op elke locatie echo mogelijkheid
Volledige verloskundige zorg
Hartjes spreekuur