skip to Main Content

COVID-19-VACCINATIE

[ 18-11- 2021  – Nederlands ]

Aan: alle vrouwen en hun partners die bij ons onder zorg zijn of kortgeleden onder zorg zijn geweest

Helaas zijn de aantallen weer stijgende. Wij hanteren de RIVM richtlijnen, de adviezen van onze beroepsvereniging en de afspraken die regionaal worden gemaakt. We blijven voorzichtig, vooral omdat niet iedere zwangere beschermd is tegen COVID-19. Hieronder volgen de nieuwste richtlijnen.

Spreekuur:

 • Houd zoveel mogelijk 1,5 mtr afstand van ons en anderen in de wachtkamer en draag een mondkapje. In de spreekkamer mag het mondkapje af!
 • Als de wachtkamer vol is, wacht dan even buiten of in de auto
 • Partners (of een andere volwassene) en kinderen zijn welkom bij alle controles. We vragen jullie hier verstandig mee om te gaan en rekening te houden met de beperkte ruimte in de wachtkamer op sommige locaties.
 • Bij onderzoeken die langer dan 15 minuten duren en wanneer er geen 1,5mtr kan worden gehandhaafd kunnen we jullie vragen om toch een mondkapje te dragen.
 • Blijf thuis bij klachten en laat je testen

In de ziekenhuizen mag een begeleider mee naar de spoedafspraken en naar sommige echo’s. We volgen de richtlijnen van het betreffende ziekenhuis.

Bevalling/huisbezoek :

 • Je kunt zowel thuis als in het ziekenhuis bevallen, overweeg thuis als je geen medische indicatie hebt.
 • Bij een thuisbevalling kan in overleg met ons een 2e persoon bij de bevalling zijn als er voldoende afstand bewaard kan worden.
 • Op dit moment mag in de meeste ziekenhuizen weer een 2e persoon bij de bevalling aanwezig zijn. We volgen de richtlijnen van het betreffende ziekenhuis of geboortecentrum.

Kraamtijd :

 • We komen in de normale frequentie op huisbezoek. Altijd in overleg met jullie en eventueel doen we een enkele kraambedcontrole telefonisch.

Mondkapje: Bij lichamelijk onderzoeken, echo’s  en bij de bevalling zullen wij zelf een mondkapje dragen.

Testen: Kom NIET naar de praktijk als je corona-gerelateerde klachten hebt maar bel ons om te overleggen wat raadzaam is. Laat je testen en blijf thuis. Ook als je vanwege een (mogelijke) besmetting van een huisgenoot of nauw contact in quarantaine moet: bel ons om je afspraak te verzetten! Als je terugkomt van vakantie uit het buitenland: doe een zelftest voordat je naar het spreekuur komt.

Vaccinatie:

We krijgen (natuurlijk) héél veel vragen over vaccinatie in de zwangerschap. Wij willen vooropstellen dat dit altijd je eigen keus is. Hieronder informatie om je zo goed mogelijk te informeren. Stel je vragen ook gerust op het spreekuur!

RIVM 
Onderzoeken onder de loep door Vroedvrouw Margot van Dijk en Rebekka Visser

Bel ons als je ongerust bent of vragen hebt, we staan 24/7 voor jullie klaar via 088-4300430 of mail ons op info@delekbrug.nl

Op onze website www.delekbrug.nl vind je altijd de laatste updates. Je kunt ons ook volgen via facebook of instagram.

[ 18-11- 2021  – English Update ] 

To: all women and their partners who are in our healthcare or have been in our health care recently.

Sadley, the numbers are going up again.  We use the guidelines of the RIVM, the advice of our professional associations and the agreements that are made regionally. We remain careful, especially as not every pregnant woman is protected against COVID-19.

Below are the newest guidelines.

 consulting hours:

 • Keep, as far as possible, 1.5 metres distance between us and others in the waiting room

and wear a mask. In the office the mask can come off!

 • If the waiting room is full wait outside or in the car.
 • Partners (or another adult)) and children are welcome at all the check ups. We ask you

to use common sense and take into account that there is limited space in the waiting room at some of the locations.

 • At examinations that take longer than 15 minutes and when 1.5 metres cannot be

maintained, we can then ask you to wear a mask.

 • Stay at home if you have any corona-related symptoms and get tested.

In the hospitals a support person is allowed to emergency appointments and to some ultrasounds. We follow the guidelines of the relevant hospital.

Births/house visits:

 • You can give birth both at home and in the hospital. Consider a home birth if you have

no medical indications.

 • At a home birth, in consultation with us, a 2nd person can be present at the birth if

sufficient distance can be kept.

 • At the moment, in most hospitals a 2nd person can again be present at the birth. We

follow the guidelines of the relevant hospital or birth centre.

After the birth:

We shall come at the normal frequency for home visits. It also is possible that we will make

a single maternity bed control by phone and always in consultation with you.

Facemask:

During examinations, ultrasounds and births we ourselves will wear a mask if necessary.

Test:

Do NOT come to the practice if you have corona-related symptoms but do call us to discuss what is advisable. Get tested and stay at home. If you have to quarantine due to a (possible) contamination of someone in your household or a close contact then phone us to reschedule your appointment. If you come back from vacationing in a foreign country: please do a self-test before you come to the surgery consulting hours.

Vaccination:

We get (of course) lots of questions about vaccination in the pregnancy. We refer you to the website of RIVM

Feel free to ask your questions at the surgery hours!

Phone us if you are worried or have any questions, we are here for you 24/7at 088-4300 430

or email via info@delekbrug.nl .

You can always find the latest information on our website www.delekbrug.nl . You can also

follow us on Facebook or Instagram.

Voorlichtingsavond-de Lekbrug

Waarom de Lekbrug?

Op elke locatie echo mogelijkheid
Volledige verloskundige zorg
Hartjes spreekuur

“Erg fijne verloskundigen. Er werd echt de tijd genomen voor ons en we waren verrast door de betrokkenheid. De echo mogelijkheid vonden we ook echt een uitkomst alles werd in 1 afspraak gedaan. Een bijzondere tijd, mede dankzij de verloskundigen van de Lekbrug”

Robert van der Schaaf

“Beide zwangerschappen hier een super tijd gehad. Fijne verloskundigen, hebben alle apparatuur in huis, zodat je alle controles (onderzoeken) op dezelfde locatie kunt hebben. Bij de bevalling is Imke er beide keren bij geweest, wat een topper! De eerste keer heeft ze 6 uur gewacht tot er eindelijk een baby kwam en de 2e keer heb ik haar midden in de nacht haar bed uit gebeld. Een dikke 5 sterren voor de Lekbrug!”

Tosca van Eck

“Een erg prettige verloskundige praktijk met veel persoonlijke aandacht en uitgebreid onderzoek. Ze denken met je mee en als het allemaal niet zo loopt zoals gehoopt kun je ook dan bij ze terecht. Ik heb hun deskundigheid als erg prettig ervaren en kijkt met veel plezier terug op mijn zwangerschap en de begeleiding tijdens mijn bevalling.”

Ineke Achterberg-Lemmens

“Ik ben erg fijn geholpen door de verloskundigen van praktijk de lekbrug. Van het eerste spreekuur tot de bevalling zijn jullie zo betrokken en lief geweest. Dankjewel meiden, ik zal het nooit vergeten.”

Linda Blankenstein

Inschrijven of vragen?

Onze vestigingen

Vianen

Hof van Batenstein 12
4131 HA Vianen
Dinsdag: 08:30-17:00 uur
Route >>

Hoef en Haag

Hagesteinsestraat 1
4125 TH Hoef en Haag
Woensdag: 08:30-12:00 uur
Route >>

IJsselstein

Podiumweg 1
3401 BL IJsselstein
Maandag: 8.30-17.00 uur
Donderdag: 12.00-20.30 uur
Route >>

Utrecht

Louis Armstronglaan 7
3543 EB Utrecht
Maandag: 14:00-20:00 uur
Donderdag: 8:30-17:00 uur
Vrijdag: 8:30-17:00 uur
Route >>

JGC Leidsche Rijn Centrum

Dublinstraat 2
3541 CD Utrecht
Donderdag: 8:30-15:00 uur
Route >>

Nieuwegein

Richterslaan 52-54
3431 AK Nieuwegein
Woensdag: 17:00-20:00 uur
Route >>

Nieuwegein

Ratelaar 38a
3434 EW Nieuwegein
Woensdag: 13:00-16:00 uur
Route >>

Nieuwegein

Thorbeckepark 183
3437 JT. Nieuwegein
Donderdag: 17:00-19:00 uur
Route >>

Onze vestigingen

Vianen

Hof van Batenstein 12
4131 HA Vianen
Dinsdag: 08:30-17:00 uur
Route >>

Hoef en Haag

Hagesteinsestraat 1
4125 TH Hoef en Haag
Woensdag: 08:30-12:00 uur
Route >>

IJsselstein

Podiumweg 1
3401 BL IJsselstein
Maandag: 8.30-17.00 uur
Donderdag: 12.00-20.30 uur
Route >>

Utrecht

Louis Armstronglaan 7
3543 EB Utrecht
Maandag: 14:00-20:00 uur
Donderdag: 8:30-17:00 uur
Vrijdag: 8:30-17:00 uur
Route >>

JGC Leidsche Rijn Centrum

Dublinstraat 2
3541 CD Utrecht
Donderdag: 8:30-15:00 uur
Route >>

Nieuwegein

Ratelaar 38a
3434 EW Nieuwegein
Woensdag: 13:00-16:00 uur
Route >>

Nieuwegein

Richterslaan 52-54
3431 AK Nieuwegein
Woensdag: 17:00-20:00 uur
Route >>

Nieuwegein

Thorbeckepark 183
3437 JT. Nieuwegein
Donderdag: 17:00-19:00 uur
Route >>